Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] Herakuresu no eikō IV: Kamigami kara no okurimono

Entwickler

Data East

Jahr

1994

EXECUTIVE PRODUCER

FUKUDA HIDEO

PRODUCER

ISHII SEIICHI

DIRECTOR

NOJIMA KAZUSHIGE

NISHIYAMA EIICHI

SCENARIO

NOJIMA KAZUSHIGE

SYSTEM DESIGN

TAUCHI TOMOKI

NISHIYAMA EIICHI

GRAPHIC DESIGN

-TOKYO-

YAMAMOTO YOSHIHIRO

NOBUHISA YOSHIO

USHIKUBO CHIZU

HIRANE YASUKO

NAKAYAMA KOUICHI

KOSAKA MINORU

YOROKI MASAYUKI

LUCKY TANAKA

MIYATA SATOKO

NAGASHIMA REIKO

AOYAMA TAKAHISA

-SAPPORO-

YOKOI MANABU

SHIRAIWA YUKIE

SHINYA MEGUMI

KODAMA YOUICHI

KOMURO MEGUMI

PROGRAM

TAUCHI TOMOKI

MIYAMOTO KOUICHIROU

SAWAI YUICHI

KUBOTA MAKOTO

EBISAWA TOSHIYUKI

SUWA AKIHISA

ISHII SEIICHI

SOUND

SAKAI SHOGO

ATOMIC HANADA

KOREMASA

SHIMIZU EMI

SEILAH

Z.YAMANAKA

N’GJA MIURA

MOMOI SEIJI

♪ GAMADELIC

MARKETING

SUNOHARA NORIO

TAKEUCHI SATOSHI

TUKAGOSHI KAZUJI

KAWAMOTO TOSHIO

PUBLICITY

OSHIMA KIOMI

SAITO KOUICHI

ASSISTANT DIRECTOR

TANAKA ERI

TSUTSUMI HIROYUKI

SPECIAL THANKS

NAKAMOTO HIROMICHI

TAKAHASHI HIROSHI

SANO KENJI

SUZUKI TOMOMI

KOIDEYA YASURO

FUJIMARU HIROYASU

MATSUDA YASUHIRO

TAKANE MIHO

SUPERVISOR

MASUDA SHOJI

CREATED BY

DATA EAST CORPORATION

Aus dem Abspann des Spiels.

Both comments and pings are currently closed.