Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] Dokuro


Entwickler
Pon-Kotz Troops

Jahr

2012

Producer

Akihiko Ichikawa

Director

Noriaki Kazama

Original Concept

Noriaki Kazama

Keigo Ozaki

Planning Lead

Mikiya Sugizono

Planning

Kazuhiko Kobari

Ryosuke Sumida

Scenario

Kazuhiko Kobari

Noriaki Kazama

Programming Lead

Yoichi Soki

Programming

Futoshi Matsushita

Yusuke Kikuchi

Takahiro Yano

Graphic Design Lead

Junichi Murakami

Graphic Design

Madoka Kitsu

Seiji Hanada

Sound

Yasuhiro Kawasaki

Character Voices

Hiroki Ebihara

Tomomi Fukui

Testing

Pole To Win Co., Ltd.

Overseas Business

Saeko Inoue

Translation Support

Mayumi Mori

Ikumi Dohi

Pole To Win Co., Ltd.

Special Thanks

Atsushi Kon

Takeshi Nishimura

Yuko Ishigaki

Satoshi Matsumoto

Takeshi Suzuki

Toshimichi Masubuchi

Yoshimasa Yamada

Satoshi Yagi

Isamu Fukada

Special Thanks

Masaki Shiozawa

Kaoru Arai

Yuko Yabuki

Maiko Miyazaki

Saki Komaya

Sono Takeda

Kohei Ozaki

and

all the GungHo Online Entertainment

&

GAME ARTS staff

Special Thanks

Kouki Kanki

[ Sony Computer Entertainment Japan ]

Koji Tada

[ Sony Computer Entertainment Japan ]

SE Mobile and Online Co., Ltd..

Unity Technologies Japan LLC

Pole to Win Co., Ltd.

K united Co.

Font Design by FONTWORKS Inc.

Sales & Marketing

Yoshinori Tsujimoto

Hiroshi Onodera

Public Relations

Kazue Hitomi

Taichiro Kawakita

Promotion

Kouta Yokouchi

Goro Okano

Web Design

Yoshiki Tanaka

Supervisors

Yuji Horikawa

Masazumi Yokoyama

Hiroki Hatakeyama

Product Managers

Hideyuki Yokoyama

Yoshitada Iwata

Executive Producer

Kazuki Morishita

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.