Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Entwickler

Nintendo

Jahr

2009

DIRECTOR

Daiki Iwamoto

PLANNING

Hiromasa Shikata

Yohei Fujino

Arisa Hosaka

PROGRAMMING LEAD

Shiro Mouri

Masahiro Nitta

CINEMA SCENE PROGRAMMING

Yoshitaka Takeshita

ENEMY PROGRAMMING

Atsushi Yamazaki

Yosuke Sakooka

Toshinori Kawai

OBJECT PROGRAMMING

Shinji Okane

TRAIN PROGRAMMING

Daisuke Hiratsu

Shunsaku Kato

UI SYSTEM PROGRAMMING

Kensuke Muraki

NPC PROGRAMMING

Toshikazu Kiuchi

Eiji Nishikawa

WIRELESS PROGRAMMING

Yukari Suzuki

MAP PROGRAMMING

Tatsuya Takadera

PHANTOM PROGRAMMING

Yasushi Ebisawa

DESIGN LEAD/PLAYER DESIGN

Koji Takahashi

ENEMY DESIGN

Masahiro Kawanishi

Keisuke Umeda

Takafumi Kiuchi

NPC DESIGN

Akiko Hirono

Satomi Asakawa

Hirohito Shinoda

DESIGN LEAD/MAP DESIGN

Koji Kitagawa

MAP/OBJECT DESIGN

Takuro Shimizu

Yohei Izumi

Shunichi Shirai

Shinko Takeshita

Hanako Hisada

Yoshihisa Morimoto

Miki Aoki

Yoko Tanaka

MAP UNIT DESIGN

Kong Youngseok

Jun Tanaka

Yosuke Tamori

Junpei Yamashita

Yuki Kaneko

EFFECT DESIGN

Haruyasu Ito

UI DESIGN

Seita Inoue

DESIGN SUPPORT

Yoshiki Haruhana

CINEMA SCENE DIRECTOR

Naoki Mori

CINEMA SCENE PLANNING

Hiroyasu Kuwabara

Shigeki Yoshida

Daisuke Nobori

Motoaki Fukuda

Shintaro Kashiwagi

Hirotatsu Ishida

Yugo Sumi

Akihiko Shitara

Nobusada Takahashi

Shinichi Ogata

Takahiro Uchida

Yoshimi Tanaka

Yusuke Hirota

Emiko Saiki

CINEMA SCENE EFFECT

Keijiro Inoue

Yasutomo Nishibe

MUSIC

Toru Minegishi

Manaka Tominaga

Asuka Ota

Koji Kondo

SOUND EFFECTS/PROGRAMMING

Junya Osada

Yuki Tsuji

Toru Asakawa

VOICE

Yuuki Kodaira

Akane Omae

Go Shinomiya

Koki Harasawa

Anri Katsu

Rie Takahashi

PROGRESS MANAGEMENT

Keizo Kato

SUPERVISORS

Yoichi Yamada

Toshihiko Nakago

Takashi Tezuka

TECHNICAL SUPPORT

Toru Inage

Yasuhiro kawaguchi

Hironobu Kakui

Yoshito Yasuda

DEBUG

Ryosuke Yamada

Tomohiro Umeda

Mario Club

ILLUSTRATION

Naoya Hasegawa

Yuri Adachi

ILLUSTRATION-SUPERVISOR

Yusuke Nakano

ARTWORK DESIGN

Takahashi Hosoi

Yoshitomo Kitamura

Sachiko Nakamichi

PROMOTION

Takeshi Furuta

SPECIAL THANKS

Takumi Kawagoe

Kazuaki Morita

Hiroyuki Kira

Kazuya Matsukawa

Toshihiro Taguchi

Yoshifumi Masaki

Masato Kimura

Satoru Osako

Takahiro Hamaguchi

Yusuke Shizukuishi

Mifune Hayata

Yoshitaka Tanigawa

SRD

DIGITALSCAPE Co., Ltd.

Digital Media Lab., Inc.

Kenproduction Co., LTD.

PRODUCER

Eiji Aonuma

GENERAL PRODUCER

Shigeru Miyamoto

EXECUTIVE PRODUCER

Satoru Iwata

Aus der japanischen Anleitung des Spiels.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Einen Kommentar abgeben