Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

Artikel mit dem Stichwort ‘MURATA’

[Credits] Vagrant Story

Dienstag, 1. Juni, 2010

Entwickler

Square

Jahr

2000

Executive Producers

Hironobu Sakaguchi

Tomoyuki Takechi

Hisashi Suzuki

Produced and Directed by

Yasumi Matsuno

Art Direction & Character Model Supervisor

Hiroshi Minagawa

Character Design & Background Supervisor

Akihiko Yoshida

Background Supervisor

Akiyoshi Masuda

Background Creators

Yukiko Inoue

Yoshinari Hirata

Akiko Honne

Takafumi Hori

Tsutomu Mouri

Hiroyuki Sano

Rena Sasaki

Takahiro Yamashita

Visual Effects Supervisor

Jiro Mifune

Visual Effects Creator

Noriko Ikeda

Character Model Creators

Tomomi Fujino

Eiichiro Nakatsu

Tsuyoshi Namiki

Character Motion Creators

Yasuhide Hino

Tadashi Soeda

Kazuhiko Takahashi

Tsunataro Yoshida

Main Programmer

Taku Murata

Programmers

Yoshiki Kashitani

Satoshi Ogata

Yoshinori Tsuchida

Tadashi Tsushima

Kunio Yamaguchi

Mitsuo Yoshioka

Planners

Jun Akiyama

Kazuhito Maehiro

Takayuki Suguro

Hidehito Tanba

Tai Yasue

Sound Creation

SQUARE SOUNDS CO., LTD.

Music & Original Score

Hitoshi Sakimoto

Sound Programmer

Minoru Akao

Sound Editor & Engineer

Tomohiro Yajima

Assistant Sound Editor

Jun Nakamura

Localization Department General Manager

Koji Yamashita

Deputy General Manager

Akira Kashiwagi

Director

Aiko Ito

Assistant

Yoshiki Yamamoto

Translators

Alexander O. Smith

Amanda Jun Katsurada

CG Movie

SQUARE VISUAL WORKS CO., LTD.

Quality Assurance

SQUARTZ CO., LTD.

Aus der Anleitung der US-Version.

[Credits] Final Fantasy Tactics

Montag, 31. Mai, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1997

Executive Producers

Tetsuo Mizuno

Tomoyuki Takechi

Producer

Hironobu Sakaguchi

Co-Producer

Michio Okamiya

Written and Directed by

Yasumi Matsuno

Game Design by

Hiroyuki Ito

Art Direction

Hiroshi Minagawa

Character Design by

Akihiko Yoshida

Main Program

Taku Murata

Music & Original Score

Masaharu Iwata

Hitoshi Sakimoto

Aus der Anleitung der US-Version.