Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

Artikel mit dem Stichwort ‘Square’

[Credits] Bahamut Lagoon

Donnerstag, 27. Mai, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1996

PROJECT LEADER

HITOSHI SASAKI

GAME DESIGN

AND

CHIEF GRAPHIC

AND ILLUSTRATION

DIRECTOR

KAZUSHIGE NOJIMA

STORY EVENT

PRODUCER

TADASHI NOMURA

MAIN PROGRAMMERS

KAZUHISA MURAKAMI

FIELD

HIROSHI ONO

BATTLE

EVENT

DRAGON GROW

AND

TOOL MAKING

STORY EVENT PLANNER

MOTOMU TORIYAMA

HAPPY BIRTHDAY

SIMULATION PLANNER

TAKATSUGU NAKAZAWA

FIELD PLANNER

KAOYA KAWAHIRA

SPECIAL PROGRAMMER

TETSUJI IWASAKI

EFFECT MENU

ETC

SUPER EFFECR GRAPHIC DESIGNER

KUNIO ASAHARA

ASSISTANT DIRECTOR

TAKESHI ENDO

BATTLE PLAN

EVENT PLANNER MAPPING

SATORU TSUJI

MUSIC COMPOSER

NORIKO MATSUEDA

SOUND ENGINEER

TERUAKI SUGUWARA

SOUND PROGRAMMER

HIDENORI SUZUKI

SQUARE SUZUKI

SOUND

SYSTEM MAKING

CHARACTER GRAPHIC DESIGNERS

FUMIYASU SASAKI

MURASAKI IRIGUCHI

MONSTER GRAPHIC DESIGNER

SHIN NAGASAWA

EVENT BG GRAPHIC DESIGNER

RENA SASAKI

FIELD GRAPHIC DESIGNERS

TAKAHIRO YAMASHITA

Aus dem Abspann der Fanübersetzung.

[Credits] Chrono Cross

Montag, 24. Mai, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1999

SQUARE CO., LTD.

EXECUTIVE PRODUCERS

TOMOYUKI TAKECHI

HIRONOBU SAKAGUCHI

PRODUCER

HIROMICHI TANAKA

DIRECTOR, SCENARIO WRITER

MASATO KATO

ART DIRECTOR

YASUYUKI HONNE

PLAYER CHARACTER DESIGN

NOBUTERU YUUKI

MUSIC

YASUNORI MITSUDA

MAIN PROGRAMMER, EVENT SYSTEM PROGRAM, MAP PROGRAM, MOVIE PROGRAM

KIYOSHI YOSHII

BATTLE SYSTEM DESIGN

HIROMICHI TANAKA

BATTLE PROGRAMMER

KATSUHISA HIGUCHI

SPECIAL EFFECTS PROGRAMMER, MENU SYSTEM PROGRAMMER

KOJI OHNO

EVENT PLANNING & STAGING

MASATO KATO

RYOJI UCHIMICHI

YUUSUKE KIGOSHI

YOSHITSUGU SAITO

HIROKI CHIBA

LOCALIZATION DEPARTMENT GENERAL MANAGER

KOJI YAMASHITA

DEPUTY GENERAL MANAGER

AKIRA KASHIWAGI

LOCALIZATION DIRECTOR, LOCALIZATION SPECIALIST, LOCALIZATION PROGRAMMER, ENGLISH AUTO-ACCENT GENERATOR

RICHARD MARK HONEYWOOD

SQUARE VISUAL WORKS CO., LTD.

MOVIE DIRECTOR

NORIHIRO TAKAMI

CG SUPERVISOR

SATOSHI TSUKAMOTO

PRODUCTION MANAGER

NORIMICHI KUROSAWA

SQUARE SOUNDS, INC.

SOUND FX SUPERVISOR

CHIHARU MINEKAWA

SOUND PROGRAM

MINORU AKAO

SYNTHESIZER PROGRAM

RYO YAMAZAKI

GAME SOUND EDITOR

YASUHIRO YAMAMOTO

Aus der Anleitung der US-Version.

[Credits] Final Fantasy VII

Sonntag, 23. Mai, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1997

PRODUCER

HIRONOBU SAKAGUCHI

DIRECTOR

YOSHINORI KITASE

MUSIC COMPOSER

NOBUO UEMATSU

MAIN PROGRAMMER

KEN NARITA

CHARACTER DESIGN & BATTLE VISUAL DIRECTOR

TETSUYA NOMURA

ART DIRECTOR

YUSUKE NAORA

IMAGE ILLUSTRATOR

YOSHITAKA AMANO

CG SUPERVISOR

KAZUYUKI HASHIMOTO

MOVIE DIRECTOR

MOTONORI SAKAKIBARA

CHARACTER MODELING DIRECTOR

TOMOHIRO KAYANO

MAIN CHARACTER MODELER

HIROSHI ARAI

MAGIC EFFECT DIRECTOR

HIROKATSU SASAKI

SPECIAL MAGIC EFFECT DIRECTOR

SHINTAROH TAKAI

BATTLE STAGE DIRECTOR

AKIRA FUJII

GRAPHIC OUTSIDE CONTRACTOR, ART DIRECTOR

HITOSHI SASAKI

OUTSIDE CONTRACTOR CORDINATOR

HIROYOSHI HAMADA

ANIMATION DIRECTOR

HIDETOSHI OMORI

BATTLE PLAN DIRECTOR

YASUSHI MATSUMURA

MAP PLAN DIRECTOR

HIDETOSHI KEZUKA

MAP PLAN CO-DIRECTORS

TAKESHI ENDO

MOTOHARU TANAKA

MASATO YAGI

BATTLE PROGRAMMER

HIROSHI HARATA

CHARACTER PROGRAMMER

HIROSHI KAWAI

CD & MOVIE PROGRAMMER

SHUN MORIYA

SOUND PROGRAMMER

MINORU AKAO

SOUND ENGINEER

EIJI NAKAMURA

MA & RECORDING ENGINEER

KENJI NAGASHIMA

STORY BY

KAZUSHIGE NOJIMA

YOSHINORI KITASE

BASED ON THE STORY BY

HIRONOBU SAKAGUCHI

TETSUYA NOMURA

EXECUTIVE PRODUCER

TETSUO MIZUNO

TOMOYUKI TAKECHI

FIELD SECTION

PROGRAMMER

KEIZO KOKUBO

EVENT PLANNER

KAZUSHIGE NOJIMA

KEISUKE MATSUHARA

HIROKI CHIBA

MOTOMU TORIYAMA

JUN AKIYAMA

KAZUHIKO YOSHIOKA

HIDESHI KYONEN

KAZUHIKO AOKI

SPECIAL THANKS

TAKASHI TOKITA

MASATO KATO

MAP PLANNER

MASARU OKA

NAOYA KAWAHIRA

SATORU TSUJI

TOSHIO KURIHARA

JUNKO IRIGUCHI

MASASHI NAKATA

RYO TSURUMAKI

CONCEPT ART BY

TETSUYA TAKAHASHI

TAKAYUKI ODACHI

BACKGROUND DESIGNERS

MATSUZO ITAKURA

KENZO KANZAKI

KAZUYUKI IKUMORI

YUKIO NAKATANI

TAKESHI OKUI

HIROSHI MATSUYAMA

KAZUSHI URATA

YASUNORI HIGUCHI

MASAAKI HAYASHI

SUB-CHARACTER AND CHARACTER TEXTURE DESIGNER

KAZUHIRO OKAWA

ASSISTANT CHARACTER DESIGNER

FUMI NAKASHIMA

CHARACTER MODELER

TAKANARI TAJIMA

MURASAKI IRIGUCHI

HIROYUKI HOSHINO

CHARACTER ANIMATOR

NORIHITO TAKAMI

TATSUO HEIANZAN

BATTLE SECTION

PROGRAMMER

AKIHIRO YAMAGUCHI

KAZUMASA FUSEYA

CO-PROGRAMMER

MASAHARU INOUE

PLANNER

TAKAYOSHI NAKAZATO

GORO OHASHI

MASAHIRO KATAOKA

TAKATSUGU NAKAZAWA

SPECIAL THANKS

TOSHIAKI SUZUKI

MONSTER MODELER

KOUICHI EBE

YOSHIO YAMAKAWA

HIROTO YAMAMOTO

CHARACTER ANIMATOR

TATSUYA KANDO

KUNIHARU TAKEUCHI

GO KIKUCHI

MONSTER DESIGNERS

SHIN NAGASAWA

TETSU TSUKAMOTO

BATTLE STAGE DESIGNER

HIDEYUKI MATSUMOTO

JUN MATSUO

TAKAHARU MATSUO

KYUJI KAWASE

MASAHIDE TANAKA

2D ANIMETOR

KENICHIROU OKAMOTO

HIROYUKI YOTSUJI

MAGIC EFFECTS SECTION

GRAPHIC DESIGNER

YOUICHI TANAKA

HIROYUKI IKEDA

KUNIO ASAHARA

PROGRAMMER

KENTAROW YASUI

SHINICHI AOYAMA

MITSUO YOSHIOKA

WORLD MAP SECTION

PLANNER

MASATO YAGI

PROGRAMMER

YASUO KUWAHARA

GRAPHIC DESIGNER

HIDEYUKI MATSUMOTO

EFFECT DESIGNER

TAKAYUKI ODACHI

[…]

Aus dem Abspann der US-Version.

Elektronische Literatur: Die Träume anderer spielen

Samstag, 8. Mai, 2010

Vorsicht: Dieser Artikel spoilert das Ende von Super Mario Bros. 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Kaze no Klonoa: door to phantomile und Final Fantasy X! Auch einige Details aus NIER und Radical Dreamers werden gespoilert!

(mehr …)

[Credits] Final Fantasy VI

Samstag, 10. April, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1994

PRODUCER

HIRONOBU SAKAGUCHI

DIRECTOR

YOSHINORI KITASE

HIROYUKI ITOU

MAIN PROGRAMMER

KEN NARITA

KIYOSHI YOSHII

GRAPHIC DIRECTOR

TETSUYA TAKAHASHI

KAZUKO SHIBUYA

HIDEO MINABA

TETSUYA NOMURA

MUSIC

NOBUO UEMATSU

IMAGE DESIGN

YOSHITAKA AMANO

BATTLE PLANNER

YASUYUKI HASEBE

AKIYOSHI OOTA

FIELD PLANNER

YOSHIHIKO MAEKAWA

KEITA ETOH

SATORU TSUJI

HIDETOSHI KEZUKA

EVENT PLANNER

TSUKASA FUJITA

KEISUKE MATSUHARA

EFFECT PROGRAMMER

HIROSHI HARATA

SATOSHI OGATA

BATTLE PROGRAMMER

AKIHIRO YAMAGUCHI

SOUND PROGRAMMER

MINORU AKAO

EFFECT GRAPHIC DESIGNER

HIROKATSU SASAKI

FIELD GRAPHIC DESIGNER

TAKAHARA MATSUO

YUSUKE NAORA

NOBUYUKI IKEDA

TOMOE INAZAWA

KAORI TANAKA

TAKAMICHI SHIBUYA

SHINICHIROU HAMASAKA

AKIYOSHI MASUDA

HIDETOSHI KEZUKA

MONSTER GRAPHIC DESIGNER

HITOSHI SASAKI

OBJECT GRAPHIC DESIGNER

KAZUHIRO OHKAWA

SOUND ENGINEER

EIJI NAKAMURA

SOUND EFFECT

KAZUMI MITOME

YOSHITAKA HIROTA

YASUMASA OKAMOTO

SHUN OHKUBO

REMAKE PLANNER

WEIMIN LI

AIKO ITO

TRANSLATOR

TED WOOLSEY

SYSTEM ENGINEER

MASAHIRO NAKAJIMA

MITSUO OGURA

YASUNORI ORIKASA

YUTAKA OHDAIRA

EXECUTIVE PRODUCER

TETSUO MIZUNO

HITOSHI TAKEMURA

TEST COORDINATOR

S.KAJITANI

R.KOUDA

K.INAGI

N.HANADA

H.MASUDA

N.KANAI

H.SAKURAI

H.SUZUKI

Aus dem Abspann der US-Version.

[Credits] Final Fantasy V

Samstag, 10. April, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1992

DIRECTOR

HIRONOBU SAKAGUCHI

IMAGE DESIGN

YOSHITAKA AMANO

MUSIC COMPOSER

NOBUO UEMATSU

FIELD PLAN

YOSHINORI KITASE

IKUYA DOBASHI

BATTLE PLAN

HIROYUKI ITOU

AKIHIRO MATSUI

FIELD PROGRAM

KEN NARITA

BATTLE PROGRAM

KIYOSHI YOSHII

KATSUHISA HIGUCHI

FIELD GRAPHICS

TETSUYA TAKAHASHI

HIDEO MINABA

OBJ GRAPHICS

KAZUKO SHIBUYA

HIROMI ITO

BATTLE GRAPHICS

MASANORI HOSHINO

TETSUYA NOMURA

HIROSHI TAKAI

HIROKATSU SASAKI

MENU PROGRAM

SHINICHI TANAKA

SOUND PROGRAM

MINORU AKAO

VISUAL PROGRAM

KEIZO KOKUBO

MAP DESIGN

KAORI TANAKA

YUKIKO SASAKI

HIDETOSHI KEZUKA

SOUND EFFECTS

KENJI ITO

YASUNORI MITSUDA

YOSHIHIKO MAEKAWA

TEST ASSIST

AKIYOSHI OHTA

NOBUYUKI IKEDA

MAMI KAWAI

EXECUTIVE PRODUCER

TETSUO MIZUNO

HIDETOSHI TAKEMURA

Aus dem Abspann der englischen Fan-Übersetzung.

[Credits] Final Fantasy III

Samstag, 10. April, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1990

PROGRAM

NASIR

SCENARIO

K.TERADA

GRAPHIC

YOSHITAKA AMANO

MUSIC

NOBUO UEMATSU

DESIGN

H.TANAKA

K.AOKI

PROGRAM

K.YOSHII

K.HIGUCHI

GRAPHIC

K.SHIBUYA

H.NAKADA

K.ISHII

DIRECTOR

HIRONOBU SAKAGUCHI

PRODUCER

M.MIYAMOTO

Aus dem Vorspann der englischen Fan-Übersetzung.

[Credits] Chrono Trigger

Samstag, 10. April, 2010

Entwickler

Square

Jahr

1995

PRODUCER

KAZUHIKO AOKI

DIRECTOR

TAKASHI TOKITA

YOSHINORI KITASE

AKIHIKO MATSUI

CHARACTER DESIGN

AKIRA TORIYAMA

SUPERVISOR

YUJI HORII

HIRONOBU SAKAGUCHI

MUSIC

YASUNORI MITSUDA

NOBUO UEMATSU

MAIN PROGRAM

KEIZO KOKUBO

KATSUHISA HIGUCHI

SOUND PROGRAM

MINORU AKAO

SOUND ENGINEER

EIJI NAKAMURA

GRAPHIC DIRECTOR

YASUHIKO KAMATA

MASANORI HOSHINO

TETSUYA TAKAHASHI

STORY PLAN

MASATO KATO

EVENT PLAN

HIROYUKI ITOU

KEISUKE MATSUHARA

HIROKI CHIBA

FIELD PLAN

KEITA ETO

KENICHI NISHI

BATTLE PLAN

MAKOTO SHIMAMOTO

HARUYUKI NISHIDA

TOSHIAKI SUZUKI

BATTLE PROGRAM

TOSHIO ENDO

KIYOSHI YOSHII

WORLDMAP PROGRAM

KAZUMI KOBAYASHI

MENU PROGRAM

AKIHIRO SHIMIZU

VISUAL PROGRAM

KOJI SUGIMOTO

KEN NARITA

EFFECT GRAPHIC

HIROKATSU SASAKI

YUKIO NAKATANI

FIELD GRAPHIC

SHINICHIRO OKANIWA

MANABU DAISHIMA

TOSHIYA HASUI

MATSUZO ITAKURA

TETSUYA NOMURA

KAZUHIRO OKAWA

YOSHINORI OGURA

YUSUKE NAORA

TAKAMICHI SHIBUYA

SHINICHIRO HAMASAKA

AKIYOSHI MASUDA

MASAAKI HAYASHI

TAKAYUKI ODACHI

YASUYUKI HONNE

CHARACTER GRAPHIC

HIROSHI UCHIYAMA

TAIZO INUKAI

FUMI NAKASHIMA

MONSTER GRAPHIC

KOUICHI EBE

TSUTOMU TERADA

TADAHIRO USUDA

MAP DESIGN

MAMI KAWAI

AKANE HARUKI

HIROTO YAMAMOTO

HIDETOSHI KEZUKA

KANAME TANAKA

EXECUTIVE PRODUCER

TETSUO MIZUNO

HITOSHI TAKEMURA

HISASHI SUZUKI

Aus dem Abspann der US-Version.

Square

Samstag, 10. April, 2010

Credits aus von Square veröffentlichten Spielen:

Bahamut Lagoon

Donnerstag, 14. Februar, 2008

Ich möchte die morgige Veröffentlichung von XII Revenant Wings für den Nintendo DS in Deutschland zum Anlass nehmen, über ein Frühwerk von zu schreiben, dem Regisseur und Szenario-Autor dieses Spiels. TORIYAMA begann seine Laufbahn 1996 bei als Story Event Planner von Bahamut Lagoon, einem für das Super Famicom (). Viele Quellen besagen, dass er auch das Szenario geschrieben haben soll, doch ist das nicht in den Credits belegt. Dort fehlt die Angabe eines Szenario-Autors einfach. Man kann aber davon ausgehen, dass auch Regisseur am Szenario mitgearbeitet hat, der in das bereits laufende Projekt eingestiegen war. Es war auch für ihn die erste Arbeit bei Square.

In Bahamut Lagoon kämpfen vom Spieler rundenweise gesteuerte menschliche Parties von je vier Personen an der Seite ihrer Drachen, denen man nur ungefähre Anweisungen geben kann (vorpreschen, bei der Party bleiben oder nichts tun). Die Drachen werden mit Ausrüstungsgegenständen gefüttert und machen so einige Metamorphosen durch und werden dabei immer stärker. So stark, dass sie den Kampf fast alleine bestreiten. Bis die menschlichen Parties bis zum Feind vorgedrungen sind, ist dieser häufig schon besiegt. BL teilt mit FF XII RW den niedrigen Schwierigkeitsgrad. Interessant sind die Einflussmöglichkeiten auf das Terrain: Wälder lassen sich in Brand stecken und Flüsse zufrieren.

Zur Story: Der König von Kahna stirbt und seine Tochter Yoyo soll die Thronfolge antreten. General Sauzer nutzt die momentane Schwäche Kahnas und okkupiert das Land. Sein Ziel: mit den Drachen von Kahna zu kommunizieren, um das Tor zu einem neuen Zeitalter zu öffnen. Die Truppen von Kahna, unter ihnen Held Byū, ziehen sich zunächst zurück, machen sich aber schon bald auf, um die Prinzessin, die als einzige zu den Drachen sprechen kann, zu befreien. Es entbrennt ein harter Kampf. Wer wird das Tor zum neuen Zeitalter öffnen und es bestimmen? Der maskuline und militante Sauzer oder die feminine und pazifistische Yoyo?

Vorsicht, Spoiler! Yoyo verliebt sich in Gefangenschaft außerdem in Sauzers rechte Hand, Palpaleos, der sich später auf die Seite der Kahnaiten schlägt. Held Byū, der ebenfalls in die Prinzessin verliebt ist, geht leer aus. Doch auch die Liebe zwischen Yoyo und Palpaleos endet unglücklich: Nach dem Sieg über Sauzer wird Palpaleos von zwei einfachen Männern aus dem Volk ermordet, die ihm nachtragen, dass er an der Seite Sauzers das Land in den Krieg geführt hat. Palpaleos erwartet sein Schicksal gefasst, fast so, als ob er glaubt, dieses verdient zu haben.

Ebenfalls interessant ist die Vorwegnahme einiger Elemente von Final Fantasy VII, an dem NOJIMA als Szenario-Autor und TORIYAMA als Event Planner gearbeitet haben. FF VII enthält eine Szene, in der Held Cloud als einfacher Soldat verkleidet zusammen mit anderen Soldaten eine im Fernsehen übertragene Choreographie vorführt. Hier muss man die Kommandos: rechts, links, usw. korrekt befolgen, um gute Einschaltquoten zu erzielen. Auch in BL darf Byū zusammen mit seinen Kollegen zum Rapport antreten und soll sich links um drehen. Der Spieler kann aber genau so gut nach rechts schwenken, zum Ärger seines Vorgesetzten. Ziemlich komisch und eine Möglichkeit ein bisschen gegen Autoritäten zu rebellieren, in beiden Spielen.

Ein anderes Element ist das Verhalten gegenüber seiner Mitmenschen. Man kann den harten Mann markieren oder den verständnisvollen Softie. Auswirkungen auf den Handlungsverlauf hat das leider nicht. Anders in FF VII: dort entscheidet sich so, mit wem Cloud auf ein Date geht.

Insgesamt ist BL wegen seiner Story und der wunderschönen Präsentation sehr zu empfehlen. Die Kämpfe sind auch hübsch anzusehen, aber aus oben genannten Gründen überhaupt nicht fordernd. Leider ist das Spiel nie offiziell im Westen erschienen, es gibt aber eine englische Fan-Übersetzung.

Vorspann von Bahamut Lagoon

Bahamut Lagoon Shrine